Mycoplasma ve Ureaplasma

Mycoplasma ve ureaplasma testi şüphelenilen durumlarda alınan numuneden laboratuvarda çalışılan özel kültür yöntemi ile test edilir. Vajinal akıntısı, infertilite ya da tekrarlayan gebelik kayıpları, kronik pelvik ağrısı olan kadınlarda, prostatit şikayeti olan erkeklerde ve şüpheli cinsel temas geçmişi olan bireyler de mycoplasma ve üreaplasma testi yapılması önerilmektedir.


Mycoplasma ve Ureaplasma Nedir ?

Mycoplasma ve Üreaplasma en küçük tek hücreli mikroorganizmalardır. Diğer mikroorganizmalardan farkları hücre duvarlarının olmamasıdır. Dolayısı ile etkileri hücre duvarı üzerine olan hiç bir antibiyotik ile tedavi edilemez. Hücre duvarlarının olmaması nedeniyle bir çok laboratuvar testi ile tespit edilemezler. Bugüne kadar izole edilmiş 15 den fazla türü olmakla birlikte sadece 3 tanesi insanlar üzerinde etkilidir. Bunlar Mycoplasma pneumoniae ile Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum‘dur. M. pneumoniae insanlarda zaatürreye neden olurken diğer ikisi sıklıkla üreme sistemini ilgilendiren hastalıklara neden olurlar. Çok küçük olmaları, az miktarda genetik materyal içermeleri ve hücre duvarları olmaması nedeni ile klasik kültür yöntemleri ile tespit edilemezler. Mycoplasma ve Ureaplasma' yı tespit edebilmek için özel kültür işlemleri gereklidir.

Mycoplasma ve Ureaplasma hem erkekte hem de kadında genital enfeksiyona neden olurlar. Yapılan araştırmalarda herhangi bir yakınması olmayan kişilerin %40 ′ında kültürlerde mycoplasma ürediği gösterilmiştir. Bu kişilerin %15 ′inde M.hominis saptanırken %40-75 ′inde U.urealyticum izole edilmektedir. Enfeksiyon doğum sırasında anneden kapılabilir. Yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada cinsel yönden aktif ancak herhangi bir yakınması olmayan kadınların %40-80 ′inde ureaplasma türleri izole edildiği gösterilmiştir. Yine cinsel yönden aktif ve yakınması olmayan kadınların %21-53 ′ünde Mycoplasma tespit edilmiştir.


Mycoplasma ve Ureaplasma Nasıl Bulaşır ?

İnsanlarda mycoplasma ve ureaplasma en sık taşıyıcılar arasında cinsel ilişki ile bulaşır. Bu nedenle cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık olarak kabul edilir. Çok eşli cinsel yaşam risk olarak kabul edilmektedir. Genital-genital ya da oral-genital temas bu mikroorganizmaların bulaşmasında en sık karşılaşılan yoldur. Bir diğer nadir bulaşma yolu ise hamilelik ve doğum sırasında anneden bebeğe geçiştir.


Mycoplasma ve Ureaplasma Belirtileri Nelerdir ?

Mycoplasma ve ureaplasma enfeksiyonları nadiren bulgu verirler. Çoğu zaman herhangi bir yakınmaya neden olmazlar ve sadece mycoplasma ve üreaplasma testi ile tespit edilebilir. Her iki organzima da erkeklerde bel soğukluğuna bağlı olmayan üretra enfeksiyonlarına neden olabilirler. Mycoplasmalar kadınlarda bu tür bir sorun yaratmazken ureaplasmalar kadınlarda da erkeklerdekine benzer problemler yaratabilir. İdrar yaparken yanma ve akıntı üretra enfeksiyonlarının en önemli belirtisidir. Böbrek enfeksiyonlarının da %5′inden mycoplasma ve üreaplasma sorumludur.

Fallop tüpü iltihabı olanların yaklaşık %10′unda rahim içinde ve tüplerde mycoplasma tespit edilmektedir. Gebelikte ise plasenta ve amniyon zarında enfeksiyona neden olarak erken doğumlara yol açabilirler. Daha nadir olarak yenidoğan bebekte doğumsal zaatürre, bakteremi ve hatta ölüme yol açabilecekleri bilinmektedir.


Genel olarak Mycoplasma ve Ureaplasma şu hastalıklara neden olabilirler ;

 • Urethrit: Ürethra enfeksiyonu ( İdrar atımı sırasında yanma ve acı )
 • Pyelonefrit: Böbrek iltihabı
 • Pelvik iltihabi hastalık
 • Endometrit: Rahim içindeki endometrium dokusunun iltihabı
 • Koriyoamniyonit: Gebelikte rahim içinde görülen iltihap
 • Cerrahi yara enfekyionları
 • Eklem iltihapları
 • Yenidoğanda zaatürre ve menenjit
 • Mycoplasma ve ureaplasmaların kısırlığa neden olup olmadıkları konusu tartışmalıdır. Direk olarak neden olmasalar bile örneğin pelvik iltihabi hastalık sonrası sekel olarak kısırlık ortaya çıkabilir.
 • Erkeklerde sperm sayı ve hareketini bozarak çocuk sahibi olmayı güçleştirebilir.
 • Düşük ve erken doğumlara neden olabilmesi nedeni ile tekrarlayan düşüklerin altında yatan nedenlerden birisi de mycoplasma enfeksiyonları olabilir.


Bize Ulaşın