HPV Nasıl Bulaşır ?

Hpv deri,mukoza ve vücut sıvılarından geçer. Cinsel ilişki en etkili bulaşma yoludur. Hpv ağızdan genital bölgeye, elden genital bölgeye, genital bölgeden genital bölgeye, genital bölgeden ağıza geçebilir. Epitel hücrelerine girmesi için küçük çatlaklardan girmesi gerekir.

Genital hpv tipleri deride izole edildiği gibi tırnakta da örneklenmiştir. Burada geçişler muhtemelen oral genital manuel genital ve genital genital şekilnde olur. Bu temasların hepsinin önemli olduğu bilinmelidir. Cinsel ilişki ile bulaşmada en önemli faktör partner fazlalığı ve infeksiyonun erken yaşta alınmasıdır. Maksimum prevalansı 20-24 yaşlarıdır. yaş ilerledikçe bu oran düşmektedir. Erkeklerin de değişik kadınlarla teması, bulaşma riskini artıracaktır. Hpv 'nin kansere gidişinde onkolojik tiplerin etkisi çok daha fazladır.

İnfeksiyonun görülebilmesi için bazal epitel hücrelerine girmesi gerekir. Bu ya servıksın transformasyon zonunda ya da anal kanaldaki ince epitelden tahrişle girer ya da vagina dış genital mukozadaki mikroskopik çatlaklardan girer. Asemptomatik popülasyonda hpv sıklığı %2-44 arasıdır. Sitolojisi normal olan olguların irdelendiği 78 çalışmayı içeren bir analizde global hpv sıklığı %10.4 olarak bildirilmiştir.

Tüm dünyada hpv taşıyan kadınların 290 milyon civarı olduğu bilinmektedir bunların 100 milyonunda hpv16 ve 18 bulunmaktadır. Hpv sıklığı gençlerde yüksektir ve orta yaş gurbunda azalır kadınlarda servikal kanser kadar sık olmasa da penis ve anüs kanseri açısından erkekler de incelenmelidir. Yapılan 13 çalışmanın analizinde hpv sıklığı %4-45 arasında bulunmuştur yüksek riskli hpv sıklığı ise % 3-35 arasında değişir. En sık 30-39 yaş arası erkeklerde ve homoseksuellerde daha sıktır.

Esas bulaşma yolu deriden deriye temastır ana risk faktörü seksüel partner sayısındaki artıştır. Yeni partnerle birlikte olma hızı cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma şeklinde kilit rol oynar. Kadınların hpv infeksiyonuna yakalanması ile erkek partnerin özellikleri yakından ilgilidir. Erkeğin eş zamanlı olarak birden fazla kadınla birlikte olması ve kısa sürede partner değiştirmesi yayılma açısından önemlidir. Hpv dış anal bölgede de olabilir ve temasla diğer bölgelere de yayılabilir.

Bunun ötesinde dikey geçiş (anneden çocuğa), oral ve parmakla bulaşma mümkündür. Doğum sırasında alındığı gösterilmiş olan enfeksiyon hpv 6 ve 11 e bağlı laringeal papillomatozistir. Servikal hpv pozitif kadından doğan çocuklarda nazofarinks salgısında %33 oranında hpv dna saptanmıştır. Ayrıca hpv pozitif anneden doğan çocuklarda nazofarinks sekresyonlarında hpv dna pozitif olduğu gösterilmiştir.

Günümüzde doğum sırasında bu geçişin hpv infeksiyonu için yeterli olmadığı annenin östrojen ve progesteron hormonlarının fetal dolaşımda kısa süre sonra azalmasına bağlı olarak hpv infeksiyonu oluşmayabileceği üzerinde durulmaktadır bu zemin oluşsa bile yan faktörler gereklidir.

Çevresel yüzeyler, kıyafet, cansız yüzeylerden geçiş ileri sürülmüş ancak kanıtlanamamıştır. Genital olmayan hpv infeksiyonlarında biyopsi aletleri ve eldivenlerin rol oynayabileceği ileri sürülmüştür. Hpv 16 tırnak çevresinde ve skuamoz kanserlerde de bulunabilir. Hpv 35 e bağlı gelişen bowenoıd papüllozis tırnak çevresindeki verrulerden gelişir.

Hpv nin seksuel yolla geçişi aile bireyleri arasında önemli sorunlara yol açmaktadır. Özellikle tek eşli olduğunu iddia eden bazı kişilerde bu infeksiyonun nereden geçtiğini açıklamak önemli bir sorundur.bu konuda aileye açıklama yaparken başka yollardan geçiş olabileceği söylenmelidir.

Erken yaşta cinsellikle tanışma,bunun adet sonrası kısa sürelerde gerçekleşmesi hpv açısından risktir.sServiksin az gelişmiş olması servikal mukusun yetersiz üretimi hpv infeksiyonunun gençlerde daha sık görülmesine neden olur.

Genital siğili olan olgularda birlikte olunduğunda bulaşma riski %60 tır. Karşılaştırma yapılacak olursa bu risk klamidya için %20, gonore için %50 ve yumuşak şanlkr için %80 dir.

Genital hpv geçirenlerin eşlerinde %60 oranında genital hpv lezyonları görülebilmektedir. Hpv ye maruz kalma ile kondilom gelişimi arasında ortalama 3 ay geçmekte ise de bu süre konağın immunolojik durumuna göre yılları da bulabilir. CIN saptanan kadınların eşlerinde % 65 oranında hpv lezyonu saptanmıştır. Bunların üçte biri klinik üçte ikisi ise subkliniktir. Cinsel yolla bir kez hpv infeksiyonu alınırsa bundan sonraki aşamada partnerdeki infeksiyon tedavi edilse bile konağın immunolojik durumuna bağlı olarak hpv infeksiyonu kendi seyrini belirlemektedir. Bağışık yanıtı bozuk konakta aynı tip hpv hpv ile nüskler görülürken bağışıklığı sağlam konakta ancak başka hpv tipleriyle başka partnerlerle ilişkiye bağlı olarak enfeksiyon ve lezyonlar görülmektedir.Bize Ulaşın